Alken

verhuurde woningen: 100
verhuurde appartementen: 21

Totaal verhuurde woongelegenheden: 121

woongelegenheden in opbouw: 14
woongelegenheden in ontwerp: 0
aantal kavels: 0

Onze woningen

Nieuwe projecten