Berekening van de huurprijs

Om de huurprijs te berekenen, houdt Cordium rekening met drie dingen: je inkomen, je gezinssamenstelling en de kwaliteit van de woning.

De formule is:
basishuurprijs – gezinskorting – patrimoniumkorting + bijkomende huurlasten = huurprijs

Inkomen

We delen je geïndexeerde inkomen door 55. Dat is de basishuurprijs.

Nieuw vanaf 2019!

Nu wordt er bij de berekening van jouw huurprijs bijkomend rekening gehouden met de inkomensgrenzen om sociaal te huren.

Is jouw inkomen lager dan de inkomensgrens? Dan passen we nog steeds 1/55ste van jouw inkomen toe.

Is jouw inkomen hoger dan de inkomensgrens? Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52. Dit gaat als volgt:

  • Jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 54.
  • Jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
  • Jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.

Gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 19 euro af per persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs noemen we de gezinskorting.

Wie wordt beschouwd als persoon ten laste:

  • Jij of jouw partner bent voor meer dan 66% invalide (of 9 punten FOD).
  • Jouw kind ten laste heeft een handicap. Dan krijg je 2 keer gezinskorting of 38 euro.
  • Je hebt co-ouderschap/bezoekregeling met overnachting en jouw kind woont niet officieel bij jou. Dan krijg je 9,5 euro. Van beide ouders moeten we dan wel een getekende verklaring ontvangen.

Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die Cordium geeft. Dat noemen we de patrimoniumkorting.

Bijkomende huurlasten

Bovenop je huurbedrag kunnen nog bijkomende maandelijkse kosten komen, zoals de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming, gezamenlijke afvalophaalsystemen, onderhoud van waterontharder,...

Goed om weten

De huurprijs zal nooit lager zijn dan

123 euro voor een woning met lage marktwaarde

246 euro voor een woning met hoge marktwaarde