Controle van je woning

Voorcontrole: welke herstellingen moet je nog doen?

Bij het begin van de huurovereenkomst maakten we samen met jou een plaatsbeschrijving op. Je bent verplicht om de woning terug in dezelfde staat te brengen.  Om je daarbij te helpen, doet Cordium een gratis voorcontrole van de woning.

Stap 1: Maak een afspraak met Cordium voor de controle. We bekijken dan samen de woning en noteren wat je terug in de oorspronkelijke staat moet brengen.  

Stap 2: Je krijgt de voorlopige lijst van uit te voeren herstellingen met de post. Daarin zit ook een raming van de kosten als Cordium de herstellingen moet uitvoeren. Deze raming is enkel een richtprijs.

Stap 3: Je voert de herstellingen uit. Hoe meer je je woning zelf in de oorspronkelijke staat herstelt, hoe lager de kosten van de eindafrekening zullen zijn.

 

Definitieve controle en plaatsbeschrijving

De definitieve plaatsbeschrijving  is het enige document dat alle gebreken vermeldt. Hoe verloopt de plaatsbeschrijving? Lees het hier.