Huur betalen

Huur betalen

Hoe betaal je de huur

Het huurgeld moet voor de tiende dag van de maand betaald worden aan Cordium. Het rekeningnummer is BE20 7845 4255 3156. 
Je doet dat best met een vaste opdracht, zodat je het niet kunt vergeten. 

Betaal op tijd

Als je te laat betaalt, kan Cordium een verhoging van 10% + wettelijke intresten rekenen.
Je hebt er dus alle belang bij om stipt en regelmatig je huur te betalen.

Betalingsmoeilijkheden

Heb je problemen met de betaling van je huur? Neem dan zonder uitstel contact met Cordium.
Het is beter om samen tijdig naar een haalbare oplossing te zoeken dan om de betalingsproblemen te laten aanslepen, want dat kan tot grote moeilijkheden leiden.