Mijn inkomen verandert

Als je inkomen vandaag minstens 20% lager is dan in het jaar dat gebruikt werd om je huurprijs te berekenen, mag je een aanpassing aanvragen. Je huidige inkomen moet dan minstens drie maanden aaneensluitend 20% lager zijn.

Wat doe je dan:

  • Kom naar het contactmoment 
  • Breng loonfiches of een overzicht van je uitkeringen van de laatste drie maanden mee