Overname van nutsvoorzieningen

Als je je woning verlaat, verwittigt Cordium de nutsmaatschappijen van water, gas en elektriciteit. Je mag zelf de meters niet laten afsluiten. Dat kan leiden tot extra kosten. Bij de plaatsbeschrijving vult de expert de nodige documenten in.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de overdracht van telefoon, internet en kabel-tv naar je nieuwe adres.