Waar moet ik nog aan denken

Bereid je goed voor op je verhuis

Betaal de huur tot en met de laatste maand.

Zorg dat de woning ontruimd is bij het einde van de huurovereenkomst. Anders vordert Cordium een bezettingsvergoeding.

Vraag op tijd je overdrachtsformulieren aan voor telefoon, internet en kabel-tv.

Verwijder de aansluitingen van Telenet en Belgacom. Zorg ervoor dat de aansluitvoorzieningen van telefoon en kabel-tv intact blijven.

Breng je energieleverancier op de hoogte van je verhuis.

Geef je adreswijziging door aan het gemeentebestuur en BPost. BPost heeft een verhuisservice ‘DoMyMove’. Zij zorgen ervoor dat je post wordt doorgestuurd naar je nieuwe adres. Info: http://www.bpost.be/nl/faqs/faq/verhuisdienst