Actualisering wachtlijst

Cordium actualiseert de wachtlijst elke twee jaar. Dat gebeurt in de oneven jaren (2019,2021,2023). Dat wil zeggen dat iedere kandidaat-huurder gevraagd wordt om ons te laten weten of je nog kandidaat wil blijven voor een woning. We sturen je dan een brief. Kandidaat-huurders die niet tijdig reageren op deze brief, worden geschrapt van de wachtlijst.

Hernieuwing van je kandidatuur

In onze brief vragen we je om je kandidatuur te bevestigen. Tegelijk vragen we je om te bewijzen dat je nog voldoet aan de vier inschrijvingsvoorwaarden.  Het is heel belangrijk dat je op die brief reageert.

Als we binnen de maand geen reactie op de brief krijgen, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je deze niet binnen de 15 dagen, dan sta je niet meer ingeschreven voor een woning.

Opnieuw inschrijven

Als je niet op onze brief reageerde maar toch wel kandidaat wil blijven, moet je helemaal opnieuw inschrijven. Dat betekent dat je ook weer zal moeten aansluiten onderaan de wachtlijst. Het is dus heel belangrijk om van je te laten horen als je kandidaat wil blijven.

 

Lees ook

Hoe lang moet ik nog wachten: mijn plaats op de wachtlijst

Welke voorrangsregels past Cordium toe?

Heb je een vraag