Kiezen of je de woning wel of niet aanvaardt

Bij je inschrijving heb je gekozen om je kandidaat te stellen voor woningen in een bepaalde gemeente of deelgemeente. Op basis van wat jij ons vertelde van waar je wil wonen, hoeveel maximum huur je wil betalen en hoe je gezin is samengesteld, kom jij op een wachtlijst voor verschillende types van woningen. Als je aan de beurt bent voor een woning, dan krijg je van Cordium een brief. Binnen de twee weken moet je dan laten weten wat je beslist.

Drie keuzemogelijkheden

1. Je bent tevreden met het aanbod en wilt de woning huren.

Dan kom je na afspraak naar het kantoor om het huurcontract te ondertekenen. We bespreken dan samen de verdere stappen.

2. Je vindt de woning niet goed en weigert ze.

Dat kan je slechts één keer doen. Als je weigert, dan krijg je ten vroegste 3 maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier een goede reden zet waarom je weigert. Dan kan het sneller. Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je aanvraag. Als je dan nog bij Cordium wil huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen en achteraan op de wachtlijst beginnen.

3. Je wil de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet.

Dat kan bijvoorbeeld bij een verblijf in het ziekenhuis of de gevangenis, wanneer je nog maar net een private huurovereenkomst hebt afgesloten of wanneer je voor een gezinshereniging staat. Dit zijn grondige redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen.