Voorwaarde 2: Leeftijd

 

inschrijving

leeftijd_hoover

inkomen

eigendom

 

 

2  Ben je ouder dan 18 jaar?

 

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Enkel jij als hoofdhuurder en indien aanwezig, jouw echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke partner (die mee de sociale woning zal bewonen) ondertekenen het inschrijvingsformulier.

Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig? Dan kan je uitzonderlijk wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen.