Komt mijn woning in aanmerking voor aankoop

Voorwaarden voor de woning

Om jouw huurwoning te kunnen kopen, voldoet de woning aan de volgende voorwaarden:

  • de woning was minstens vijftien jaar een sociale huurwoning
  • je kunt de woning aankopen

De woning was minstens vijftien jaar een sociale huurwoning

Om een sociale huurwoning te kunnen kopen, moet de woning vóór 24 april 2017 minstens vijftien jaar als sociale huurwoning ter beschikking zijn gesteld.

Bij het sluiten van de huurovereenkomst geeft de sociale huisvestingsmaatschappij jou de datum van terbeschikkingstelling. Als die datum tijdens de lopende huurovereenkomst verandert, dan brengt de sociale huisvestingsmaatschappij jou hiervan op de hoogte.

Je kan de woning aankopen

Er zijn vijf gevallen, waarin je een sociale huurwoning niet kunt aankopen.
Dit zijn:

  • woningen die Vlabinvest realiseerde of financierde.
  • woningen die niet verkocht mogen worden, omdat ze via een bijzonder programma gerealiseerd of gefinancierd werden.
  • ADL-woningen (specifieke woningen voor personen met een handicap).
  • woningen in een gebouw met meerdere woningen (zoals een appartement). Een verkoop zorgt voor mede-eigendom over gemeenschappelijke delen. Een aankoop van zo een woning kan wel als er al een woning uit hetzelfde gebouw verkocht werd.
  • woningen waarvoor uw sociale huisvestingsmaatschappij een renovatie heeft gepland. Het voorontwerp is opgenomen op de meerjarenplanning zodat Vlaamse subsidies gereserveerd werden.