Mijn plaats op de wachtlijst

Wachtlijst

Als je ingeschreven bent als kandidaat-huurder, kom je op een wachtlijst. Nu zit je in een wachttijd, tot het jouw beurt is om een woning van jouw keuze te kunnen huren.
Telkens als er een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuurd wordt, schuif jij omhoog op de lijst, tot je bovenaan staat.

Toewijzing

Bij de toewijzing van een woning moet Cordium rekening houden met de wet. Dat is aan de ene kant de regel van de rationele bezetting, en aan de andere kant de toepassing van voorrangsregels.

Hoe lang moet ik nog wachten?

Hoe lang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Wel kan je bij ons navragen op welke plaats je op de wachtlijst staat.

Lees ook

Zelf je plaats op de wachtlijst opzoeken

Actualisering: tweejaarlijkse verplichte hernieuwing van je kandidatuur