Plaatsbeschrijving en sleutel van je woonst

Voor je in je nieuwe woning trekt, maken we samen een plaatsbeschrijving op. Dat is een overzicht van de staat van de woning op het moment dat je ze aanvaardt.

Hoe werkt het?

Een expert contacteert je voor een afspraak in de nieuwe woonst, op het einde van de maand voor je verhuisdatum.

Je moet als huurder zelf aanwezig zijn bij de plaatsbeschrijving. Breng je identiteitskaart mee.  
Je ondertekent de plaatsbeschrijving, vult op dat moment ook formulieren in voor de overname van nutsvoorzieningen en je krijgt de sleutels.

Ben je verhinderd?

Als je niet zelf aanwezig kunt zijn, moet je een schriftelijke volmacht geven aan een vertegenwoordiger, in twee exemplaren.
Daarop moet staan: de datum, jouw naam, nieuw adres en telefoonnummer en naam en adres van de vertegenwoordiger.