Wanneer kan jij je sociale woning kopen

Als je een sociale woning huurt bij Cordium, heb je het recht die te kopen, onder bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden voor de koper

Om uw huurwoning aan te kunnen kopen, voldeed u aan de volgende voorwaarden:

  • u was op 24 april 2017 een huurder die mag kopen
  • u huurde en bewoonde de woning op 24 april 2017 al vijf jaar
  • u heeft op het ogenblik van uw aankoop geen eigendom

U bent een huurder die mag kopen

Het kooprecht komt toe aan de huurder van 'categorie A' en de huurder van 'categorie B'.

U bent huurder van 'categorie A':

  • U heeft zich bij uw inschrijving voor een sociale huurwoning opgegeven als de referentiehuurder.
  • U bent sinds de aanvang van de huurovereenkomst de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of de feitelijke partner van de referentiehuurder.

U bent huurder van 'categorie B':

  • U huwde of bent gaan samenwonen met de huurder van 'categorie A' na de aanvang van de huurovereenkomst. U woont samen met de huurder van 'categorie A'. 
  • U bent feitelijke partner van de huurder van 'categorie A' en bent met hem/haar gaan samenwonen na de aanvang van de huurovereenkomst. U woont al een jaar samen met de huurder van 'categorie A'.

U huurt en bewoont de woning al vijf jaar

U moet de huurwoning die u wilt aankopen op 24 april 2017 al ten minste vijf jaar als huurder bewoond hebben. Deze periode van vijf jaar mag niet onderbroken zijn.

U heeft geen eigendom

U mag op het ogenblik van de aankoop geen andere woning of bouwgrond 100% in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebben.