Wat moet ik doen als ik mijn woning wil kopen

Als je de woning die je huurt wil kopen, dan zetten we samen deze stappen:

Hoe informeert u uw sociale huisvestingsmaatschappij? U doet dit op één van de volgende manieren:

 • U stuurt een aangetekende brief naar uw sociale huisvestingsmaatschappij.
 • U geeft uw brief af aan uw sociale huisvestingsmaatschappij en vraagt een ontvangstbewijs.
 • U stuurt een e-mail naar uw sociale huisvestingsmaatschappij en vraagt een ontvangstbevestiging.

Daarna kan de aankoopprocedure starten.

 1. Betalen van de administratieve kosten
  U betaalt 50 euro administratieve kosten. Hiervan ontvangt u een betalingsbewijs.
 2. Attestering door de sociale huisvestingsmaatschappij
  Alle voorwaarden moeten vervuld zijn om de sociale huurwoning te kunnen kopen. Als dit zo is, attesteert de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij dit.
 3. Betalen van de schattingsvergoeding en aanvraag van het schattingsverslag
  De sociale huisvestingsmaatschappij vraagt het schattingsverslag aan. De schattingsvergoeding bedraagt 278 euro (bedrag van toepassing in 2018). U moet deze vergoeding vooraf aan de sociale huisvestingsmaatschappij betalen. Als u nadien zou beslissen om de huurwoning toch niet aan te kopen tegen de geschatte waarde, dan kunt u de schattingsvergoeding niet terugkrijgen.
 4. Uitvoering van opmetingen
  Als de opmetingsgegevens van uw huurwoning ontbreken, dan worden er opmetingen uitgevoerd. Dit gebeurt voordat de schatting plaatsvindt. U moet de kosten van deze opmeting vooraf aan de sociale huisvestingsmaatschappij betalen. Als u nadien zou beslissen om de huurwoning niet aan te kopen tegen de geschatte waarde, dan kunt u de kosten voor de opmeting niet terugkrijgen.
 5. Afspraak met de schatter
  De schatter maakt met u een afspraak om de schatting uit te voeren. De sociale huisvestingsmaatschappij wordt ook uitgenodigd.
 6. Opmaak van het schattingsverslag
  Het schattingsverslag wordt in drie exemplaren opgemaakt. U ontvangt een exemplaar. De andere exemplaren zijn voor de sociale huisvestingsmaatschappij en de schatter. De schattingsprijs blijft één jaar geldig.
 7. Ondertekenen van de verkoopovereenkomst en de notariële akte
  Als u akkoord bent om de woning aan te kopen tegen de schattingsprijs, dan wordt de verkoopovereenkomst ondertekend. Vervolgens wordt de notariële verkoopakte opgemaakt.

Tip:

 • Sluit een verzekering 'Gewaarborgd Wonen' af. Als je werkloos of arbeidsongeschikt zou worden, helpt de Vlaamse overheid dan de hypotheek afbetalen.
 • Vanaf de aankoop ben je zelf verantwoordelijk voor alle wettelijke verzekeringen. Sluit zeker een brandverzekering af.