Wat moet ik doen als ik mijn woning wil kopen

Als je de woning die je huurt wil kopen, dan zetten we samen deze stappen:

Hoe moet je Cordium informeren? Je doet dit op één van de volgende manieren:

    • Je stuurt een aangetekende brief naar Cordium.
    • Je geeft jouw brief af aan de balie van Cordium en vraagt een ontvangstbewijs.
    • Je stuurt een e-mail naar Cordium en vraagt een ontvangstbevestiging.

Daarna kan de aankoopprocedure starten.

1. Betalen van de administratieve kosten
Je betaalt 50 euro administratieve kosten. Hiervan ontvang je een betalingsbewijs.
2. Attestering door Cordium
Alle voorwaarden moeten vervuld zijn om de sociale huurwoning te kunnen kopen. Als dit zo is, attesteert de raad van bestuur van Cordium dit.
3. Betalen van de schattingsvergoeding en aanvraag van het schattingsverslag
Cordium vraagt het schattingsverslag aan. De schattingsvergoeding bedraagt 283 euro (bedrag van toepassing in 2019). Je moet deze vergoeding vooraf aan Cordium betalen. Als je nadien zou beslissen om de huurwoning toch niet aan te kopen tegen de geschatte waarde, dan kan je de schattingsvergoeding niet terugkrijgen.
4. Uitvoering van opmetingen
Als de opmetingsgegevens van jouw huurwoning ontbreken, dan worden er opmetingen uitgevoerd. Dit gebeurt voordat de schatting plaatsvindt. Je moet de kosten van deze opmeting vooraf aan Cordium betalen. Als je nadien zou beslissen om de huurwoning niet aan te kopen tegen de geschatte waarde, dan kan je de kosten voor de opmeting niet terugkrijgen.
5. Afspraak met de schatter
De schatter maakt met jou een afspraak om de schatting uit te voeren. Cordium wordt ook uitgenodigd.
6. Opmaak van het schattingsverslag
Het schattingsverslag wordt in drie exemplaren opgemaakt. Jij ontvangt een exemplaar. De andere exemplaren zijn voor Cordium en de schatter. De schattingsprijs blijft één jaar geldig.
7. Ondertekenen van de verkoopovereenkomst en de notariële akte
Als je akkoord bent om de woning aan te kopen tegen de schattingsprijs, dan wordt de verkoopovereenkomst ondertekend. Vervolgens wordt de notariële verkoopakte opgemaakt.

Tip:

  • Sluit een verzekering 'Gewaarborgd Wonen' af. Als je werkloos of arbeidsongeschikt zou worden, helpt de Vlaamse overheid dan de hypotheek afbetalen.
  • Vanaf de aankoop ben je zelf verantwoordelijk voor alle wettelijke verzekeringen. Sluit zeker een brandverzekering af.