Mijn gezinssituatie verandert

Laat elke verandering in je gezinssituatie binnen de 30 dagen aan Cordium weten, zodat we je aanvraag kunnen aanpassen. Kom daarvoor best naar een contactmoment, en breng een attest van de samenstelling van je gezin mee. Dat kan je op de dienst bevolking van je gemeentebestuur afhalen.

Als mijn gezin groter of kleiner wordt

Als je gezin groter of kleiner wordt, kan het zijn dat je voor een andere woning in aanmerking komt dan op het moment van je inschrijving. Laat het ons dus weten als er een kindje bijkomt in je gezin, als er iemand bij je gezin komt wonen of als iemand je gezin verlaat.

Als mijn partner en ik uit elkaar gaan

Als je samen met je partner of andere gezinsleden onder hetzelfde inschrijvingsnummer bent ingeschreven en je wil je niet langer samen kandidaat stellen, is de afspraak:
> Als slechts één van de kandidaat-huurders de inschrijving wil behouden, blijft het oorspronkelijke inschrijvingsnummer onveranderd.
> Als meerdere kandidaat-huurders de inschrijving willen behouden:

  • de referentiehuurder behoudt de oorspronkelijke inschrijvingsnummer;
  • de wettelijke of feitelijke partner krijgt de inschrijvingsdatum waarop deze persoon zich meer als kandidaat-huurder heeft opgegeven;
  • alle andere personen worden opnieuw ingeschreven met als inschrijvingsdatum de datum waarop men geschrapt werd uit het inschrijvingsregister.

Lees ook

Actualisering: tweejaarlijkse verplichte hernieuwing van je kandidatuur