‘Maak van je wijk een thuis voor iedereen’, zo luidde het thema van het Congres voor sociale huurders 2018.

VIVAS (= Vlaams netwerk voor sociale huurders) organiseert jaarlijks een congres voor sociale huurders. Op deze dag komen heel wat sociale huurders, experts en beleidsmakers samen om dieper in te gaan op de uitdagingen op de sociale huurmarkt. Dit jaar ging het congres door op zaterdag 17 november in Genk en stond het thema ’een leefbare woonomgeving’ centraal.

Geen twee mensen zijn gelijk. Leeftijd, geslacht, afkomst, religie of beperking, maar ook temperament en karakter zijn verschillend. Die diversiteit kleurt en verrijkt onze samenleving. Maar samenleven in verscheidenheid is niet altijd eenvoudig. Samenleven is niet naast elkaar leven en elkaar gedogen. Samenleven veronderstelt contacten tussen mensen met allerlei achtergronden en met respect voor elkaar. Op welke manier zorgen we er samen voor dat iedereen zich thuis voelt in de wijk? Hoe kan de leefbaarheid worden bevorderd? En welke initiatieven kan de huisvestingsmaatschappij nemen om problemen zoals sluikstorten, lawaaioverlast, enz. in de wijk te voorkomen?

Cordium trok samen met een groep van bewoners, tevens sleutelfiguren in de woonwijken, naar het congres. Samen luisterden we naar verhalen, getuigenissen, ervaringen, ideeën, tips, enz. van andere sociale huurders en partners. Wat een interessante uitwisseling! Geïnspireerd en met het nodige enthousiasme trokken we huiswaarts. Dan maar aan de slag!

Terug naar het nieuwsoverzicht