Op woensdag 15 januari keken we samen met al onze partners terug op 2019 en klonken we op de uitdagingen voor 2020. We begonnen aan de avond, in de prachtige setting van de Blondeswinning, met een toespraak van onze voorzitter Carien Neven.

 

‘Geachte bestuurders, collega’s, burgemeesters, partners, goede vrienden van Cordium,

Naar jaarlijkse gewoonte mag ik jullie allen welkom heten op onze nieuwjaarsontmoeting en jullie de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2020 aanbieden. Graag wil ik dat doen door jullie een goede gezondheid, veel liefde en vriendschap te wensen, in jullie gezin, familie, op jullie werk en zeker ook in jullie vrije tijd.

Het is altijd leuk om aan mekaar onze beste wensen aan te bieden bij het begin van het nieuwe jaar, en ondertussen ook even stil te staan bij de vele werven (letterlijk en figuurlijk ) waar Cordium in, op en rond actief is.

Maar ik ga het dit jaar niet hebben over al onze bouw- en renovatie en aankoopplannen. Ik ga het ook niet hebben over ons Ecorenproject dat in zijn laatste fase zit, of over onze deelname aan de coöperatie ASTER waarmee we de komende jaren op 1.079 daken 28.606 zonnepanelen kunnen plaatsen, of over ons nieuw digitaal inschrijvingssysteem, een primeur zowaar. Ook niet over onze pas ondertekende letter of intent met het Nederlandse Buurauto waarmee we voor onze huurders starten met elektrische deelauto’s die enkel op groene hernieuwbare energie rijden.

Ook ga ik niet uitweiden over de goede resultaten n.a.v. de bezoeken van het Toezicht en de Visitatiecommissie. Een resultaat dat we alleen maar kunnen neerzetten dankzij de inzet van ons personeel, ons bestuur en de goede samenwerking met jullie, onze stakeholders. We willen jullie graag hiervoor bedanken dat we steeds samen de handen in elkaar kunnen slaan tijdens onze gewone werkcontacten, maar zeker ook in de niet steeds voor de hand liggende situaties.

Ik ga ook niet ingaan op de door de vorige Vlaamse regering opgelegde recente aanpassing van de huurprijsberekening. Die we op een professionele manier hebben kunnen bespreken met iedere huurder dankzij een transparant systeem van individuele afspraken, huisbezoeken en infobijeenkomsten.

Ik ga het ook niet hebben over de 2500 effectieve kandidaten op onze geactualiseerde wachtlijst. Deze bewijzen dat investeren een must blijft.

Maar ik wil wel terugkomen op de uitdaging waar ik hier vorig jaar mee geëindigd ben. De verkiezingen.

Na de laatste lokale en provinciale verkiezingen hebben wij begin 2019 afscheid moeten nemen van enkele bestuurders en een aantal nieuwe vertegenwoordigers vanuit onze 5 gemeentes en het provinciebestuur, mogen verwelkomen in onze Raad van Bestuur.

We hebben ondertussen ook een nieuwe Vlaamse regering, met een nieuwe minister van Wonen, de heer Matthias Diependaele. Aansluitend op het regeerakkoord legden de Vlaamse ministers begin november hun beleidsnota’s neer. Oorspronkelijk konden we alvast positief evalueren dat de budgetten voor de sociale huisvesting voor het volgende jaar behouden blijven op het niveau van het afgelopen jaar.
Naast o.a. enkele nieuwe maatregelen voor bepaalde doelgroepen, staan er ook heel wat organisatorische wijzingen in de beleidsnota Wonen.
– Zo moeten de sociale verhuurkantoren inkantelen in de SHM’s en moeten wij zo evolueren naar woonmaatschappijen. Hiervoor zal Cordium moeten gaan samenwerken met 3 SVK’s in ons werkingsgebied.
– Met verplicht maximum 1 sociale woonactor per gemeente zal Cordium oplossingen moeten zoeken in Hasselt, samen met onze collega’s van Hacosi.
– Volgens de beleidsnota moesten SHM’s verplicht coöperatieve vennootschappen worden. Ondertussen is de Vlaamse regering echter al afgestapt van deze beslissing en zouden we allemaal bvba’s moeten worden, met schrapping van het sociaal oogmerk. Dat betekent dat ongeveer 95% van alle huisvestingsmaatschappijen van vennootschapsvorm moeten wisselen.
– De Vlaamse Regering werkt ondertussen aan een nieuw decreet waarin o.a. ook de verplichte afbouw van de private aandeelhouders in de bestuursstructuren geregeld zou worden. Los van de vennootschapswetgeving, die ze hiermee simpelweg naast zich neer zouden leggen. Geruchten doen zelfs de ronde dat deze private aandeelhouders hun aandelen gedwongen moeten verkopen tegen maximaal de nominale waarde.

Weer gemorrel aan structuren. Want dit is de derde legislatuur op rij dat er ingrijpende wijzigingen gebeuren:
– eerst minder bestuurders,
– dan minimaal 1.000 woningen,
– het stopzetten van subsidies voor de koopwoningen,
– nu de integratie van SVK en SHM,
– omvorming naar bvba’s,
– maximaal één woonmaatschappij per gemeente,
– de afbouw van private aandeelhouders,…

Door die continue focus op “de vorm” sneeuwt vaak “de inhoud” onder. Want deze grote organisatorische wijzigingen zullen de nodige aandacht en tijd vergen van onze besturen, directies en personeel in de komende jaren.

Terwijl onze besturen nu reeds met de beperkte beschikbare middelen alle zeilen moeten bijzetten om onze sociale ondernemingen financieel gezond te houden, terwijl ze aan de toenemende vraag naar betaalbare, duurzame woningen, in een veilige en leefbare omgeving, moeten blijven voldoen.

Dankzij een geïntegreerd corporate governance beleid slaagt ons bestuur er in, om Cordium goed, efficiënt, transparant en verantwoord te leiden. Intussen wel permanent verantwoording afleggend over het gevoerde beleid aan al onze aandeelhouders in de AV, aan de Vlaamse beleidsverantwoordelijken, aan de werknemers, de huurders en aan de samenleving als geheel.

Ik betreur het dan ook dat men met al deze nieuwe opgelegde organisatorische wijzigingen op de agenda, tegelijk ook goed werkende bestaande bestuursstructuren verplicht gaat uithollen en geëngageerde private aandeelhouders koudweg buiten spel zet. En dat ten voordele van enkel politieke vertegenwoordigers waardoor de RVB versmalt tot een politiek beslissingsorgaan.

In diverse domeinen, bedrijven en organisaties leert ervaring ons echter dat een divers samengestelde Raad van Bestuur, voor een groter maatschappelijk draagvlak zorgt bij stakeholders, huurders en het brede publiek. Het toont dat een onderneming met de tijd mee gaat en voorbereid is op de toekomst. Een toekomst waar we met Cordium allemaal samen aan willen blijven werken.
U hoort het, onze besturen staan voor grote uitdagingen.

Terwijl wij ons nog aanpassen aan de opgelegde afslanking door onze vorige Vlaamse overheid, willen onze besturen zich met een open vizier inzetten
– voor een adequaat en efficiënt en innovatief beheer van onze sociale onderneming die wij als SHM en Cordium zijn en ook verder willen uitbouwen,
– voor een maatschappelijk verantwoord ondernemen, om betaalbare huisvesting te garanderen voor iedereen die hiervoor in aanmerking komt.
Een nieuwe beperking lijkt mij niet wenselijk en contraproductief en tegen al de regels van corporate governance in.

Als voorzitter van Cordium en als voorzitter van VVH, hoop ik dat we nog voldoende tijd en ruimte krijgen om over de nieuwe regels in gesprek te gaan met onze beleidsmakers, met respect voor al de bestuurders die al jaren bewijzen hoe ze onze ondernemingen verantwoord besturen. Ik hoop dan ook dat we hier nog in kunnen bijsturen.

Om af te sluiten, wil ik iedereen hier aanwezig nog bedanken voor jullie inzet en jullie samenwerking. Want zonder die inzet en samenwerking zouden we niet verder kunnen werken aan onze missie: goede en duurzame sociale huisvesting bieden met een warm hart voor de bewoners. Eigenlijk weten we het allemaal: samenwerking is de clou. Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen en daar slagen we met Cordium toch wel in!’

 

Carien Neven, voorzitter Cordium
Bilzen 15/01/2020

Terug naar het nieuwsoverzicht