In november 2013 kwam de visitatiecommissie voor sociale huisvestingsmaatschappijen op bezoek bij Cordium. Zij werken in opdracht van de Vlaamse overheid. De experten deden een doorlichting op belangrijke prestatievelden van de huisvestingsmaatschappij. De commissie kijkt bijvoorbeeld naar de beschikbaarheid en kwaliteit van woningen, betaalbaarheid, sociale beleid, klantvriendelijkheid en intern beleid.

De visitatiecommissie beschrijft haar bevindingen in een rapport. Het rapport geeft inzicht in de prestaties van Cordium en de aanbevelingen vanuit de commissie aan Cordium. Dit rapport kan iedereen online lezen.

Interesse? Je vindt het hier.

Terug naar het nieuwsoverzicht