Mag je verhuizen tijdens de coronamaatregelen?
 
Verhuizen is toegestaan tijdens de coronamaatregelen, onder strikte voorwaarden. Je mag de verhuis enkel uitvoeren met je gezin en één extra persoon. Het is dus niet de bedoeling dat je een hoop vrienden uitnodigt om je te helpen verhuizen. Je mag een verhuisfirma inschakelen wanneer zij de volledige verhuizing voor hun rekening nemen en er zelf voor zorgen dat ze voldoende afstand bewaren (1,5 meter). Samen met een verhuisfirma aan de slag gaan, mag niet. Ook de containerparken zijn vanaf 7 april terug geopend.
 
Verhuizen naar een woning van Cordium
 
De geplande inhuizen gaan gewoon door zoals afgesproken. Tenzij er werken in de woning gepland staan die niet kunnen worden uitgevoerd door de coronamaatregelen. In dit geval brengt Cordium je op de hoogte.

Hoe verloopt deze inhuis?

  1. Ongeveer één week voor de verhuis ontvang je per post of per e-mail je huurovereenkomst, je huurprijsberekening en de bijhorende uitleg van Cordium. Ook de externe firma die de plaatsbeschrijving doet, neemt contact met je op voor een afspraak.

 

  2. Een 3-tal dagen voor de plaatsbeschrijving neemt jouw regioverantwoordelijke contact met je op. Samen overlopen jullie de huurovereenkomst. Je kan bij haar terecht met al je vragen omtrent de huurovereenkomst, huurprijs,…

 

  3. Jij bezorgt één exemplaar van de huurovereenkomst en het reglement inwendige orde ondertekend terug aan Cordium. Dit kan per post of via e-mail (foto of ingescand).

 

  4. Op de dag van de afspraak met de externe firma die de plaatsbeschrijving doet, ontvang je de sleutels en onderteken je een mandaat. Dit gebeurt in open lucht en er wordt voldoende afstand (1,5m) bewaard. Het ondertekenen doe je met je eigen pen. Deze firma heeft op voorhand de plaatsbeschrijving opgemaakt en de meterstanden opgenomen.

 

  5. Je hebt 14 dagen de tijd om vragen of opmerkingen te formuleren omtrent de opgemaakte plaatsbeschrijving. Dit wordt, na controle, toegevoegd aan de plaatsbeschrijving. Jij ontvangt hier ook een kopie van.

 
Een woning van Cordium verlaten
 
Het kan ook zijn dat je de opzeg hebt gegeven en dat je een woning van Cordium gaat verlaten. Ook deze verhuizingen gaan gewoon door zoals gepland. Tenzij het om een uithuiszetting gaat door Cordium. Deze gaan niet door. Je kan ook nog steeds je opzeg geven tijdens de coronamaatregelen.

Hoe verloopt deze uithuis?

  1. Indien je jouw opzeg wil geven, stuur je een aangetekende brief naar Cordium. Een overzicht van de opzegtermijn vind je hier. Wij nemen telefonisch contact met je op van zodra wij jouw opzegbrief hebben ontvangen.

 

  2. De technische dienst neemt contact met je op voor een voorcontrole van de woning. Dit gebeurt aan de hand van foto’s die jij bezorgt aan de technische dienst. Op basis van deze voorcontrole weet je wat je nog moet aanpassen en in orde maken in de woning.

 

  3. De externe firma die de plaatsbeschrijving doet, neemt contact met je op voor een afspraak. Jullie zorgen ervoor dat voor deze datum de woning volledig ontruimd en gepoetst is.

 

  4. Op de dag van de afspraak overhandig je de sleutels met labels (bv. garage, voordeur,…) aan de externe firma en onderteken je het mandaat. Dit gebeurt in open lucht en er wordt voldoende afstand (1,5m) bewaard. Het ondertekenen doe je met je eigen pen. Daarna maakt de medewerker van de externe firma de plaatsbeschrijving op en hij noteert de meterstanden.

 

  5. Jij ontvangt per post of per e-mail een exemplaar een van deze plaatsbeschrijving. Je krijgt 14 dagen de tijd om opmerkingen of vragen te formuleren. Dit wordt, na controle, toegevoegd aan de plaatsbeschrijving. Jij ontvangt hier ook een kopie van.

 
Heb je vragen of maak je je zorgen over jouw verhuis?
 
Maakt u zich zorgen of u de huur nog kunt betalen, of heeft u nu al betalingsproblemen? Blijf er niet mee zitten. Neem dan contact op met iemand van de dienst bewonerszaken. We zoeken samen met u naar een oplossing.

  Bilzen & Hoeselt: katrien.joosten@cordium.be
  Hasselt: nele.hendriks@cordium.be
  Alken & Kortessem: jolien.timmers@cordium.be
  Toewijzingen: els.borgions@cordium.be
Terug naar het nieuwsoverzicht