In het najaar van 2019 zal de visitatiecommissie Cordium een bezoek brengen. De visitatie onderzoekt verschillende prestatievelden van een sociale huisvestingsmaatschappij. Dit gaat over de beschikbaarheid van woningen tot kwaliteit van de woningen en de woonomgeving tot de betaalbaarheid, maar ook het sociaal beleid, de financiële leefbaarheid en de klantgerichtheid worden onderzocht. In het kader van deze commissie kunnen er ook contactgegevens van onze bewoners doorgegeven worden om uitgenodigd te worden voor een gesprek met de visitatiecommissie.
Bewoners die niet gecontacteerd willen worden, kunnen dit melden via mieke.clijsters@cordium.be.

Terug naar het nieuwsoverzicht