Hoe verloopt de toewijzing van een sociale kavel?

  • FAQ
  • Hoe verloopt de toewijzing van een sociale kavel?

De verkoop van sociale kavels door Cordium is gereglementeerd door het besluit van de Vlaamse Regering van 29/09/2006 en wijziging op 8/12/2011. Download het toewijzingsreglement verkoop sociale kavels en de informatiebrochure sociale kavels.