Wat is een persoon ten laste?

  • FAQ
  • Wat is een persoon ten laste?

  • Een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie je kinderbijslag ontvangt,
  • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie je kinderbijslag ontvangt,
  • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.