Zijn er uitzonderingen mogelijk op de eigendomsvoorwaarde?

 • FAQ
 • Zijn er uitzonderingen mogelijk op de eigendomsvoorwaarde?

 • Je woont in een woning die onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving. Je moet verplicht verhuizen.
 • Je wordt onteigend. Je kan er dus niet blijven wonen.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet mag.
 • Je verliest het beheer van je woning door een faillissement of doordat een instantie jouw woning krijgt (beheersrecht).
 • Je deelt een eigendom met een (ex-)partner die de sociale woning niet mee gaat bewonen.
  • Bezorg ons een bewijs dat je geen eigendom meer zal delen met jouw (ex-)partner.
 • Je hebt een woning of bouwgrond kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom verworven, bv. door erfenis of schenking. Je moet de woning verkopen binnen het jaar nadat je de sociale woning huurt.

In de meeste bovenstaande gevallen moet je binnen het jaar nadat je een sociale woning huurt, jouw eigendom verkopen.