Wie zijn inkomen telt mee?

  • FAQ
  • Wie zijn inkomen telt mee?

  • Het inkomen van de toekomstige referentiehuurder,
  • het inkomen van de partner van de toekomstige referentiehuurder (echtgeno(o)t(e), feitelijke of wettelijke samenwoner) die de woning mee gaat bewonen.