Waar vind je jouw rijksregisternummer?

  • FAQ
  • Waar vind je jouw rijksregisternummer?

Op de achterzijde van je identiteitskaart.

Heb je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (A-kaart)? Dan vind je dit op de voorzijde.