Wat als mijn partner en ik uit elkaar gaan?

  • FAQ
  • Wat als mijn partner en ik uit elkaar gaan?

Als je samen met je partner of andere gezinsleden onder hetzelfde inschrijvingsnummer bent ingeschreven en je wil je niet langer samen kandidaat stellen, is de afspraak:

  • Als slechts één van de kandidaat-huurders de inschrijving wil behouden, blijft het oorspronkelijke inschrijvingsnummer onveranderd.
  • Als meerdere kandidaat-huurders de inschrijving willen behouden:
    • de referentiehuurder behoudt de oorspronkelijke inschrijvingsnummer;
    • de wettelijke of feitelijke partner krijgt de inschrijvingsdatum waarop deze persoon zich meer als kandidaat-huurder heeft opgegeven;
    • alle andere personen worden opnieuw ingeschreven met als inschrijvingsdatum de datum waarop men geschrapt werd uit het inschrijvingsregister.