Wat zijn de verplichtingen als koper van een sociale kavel?

  • FAQ
  • Wat zijn de verplichtingen als koper van een sociale kavel?

De verkoopprijs van een sociale kavel ligt lager dan bij een gewone verkaveling. Daar staan enkele voorwaarden tegenover. Die voorwaarden zijn bepaald door de Vlaamse overheid: 

  • Binnen de vier jaar na het verlijden van de aankoopakte moet een winddichte woning gebouwd zijn.
  • Je mag de bouwgrond gedurende de eerste tien jaar niet verkopen.
  • Jij of je wettelijke erfgenamen moeten zelf minstens tien jaar de woning opgericht op deze kavel bewonen.
  • De woning mag niet groter zijn dan 550 m³ + 25 m³ per persoon vanaf de derde persoon. Het volume van de kelderverdieping telt maar voor de helft mee in deze berekening. De berekening gebeurt op basis van binnenafmetingen.