Wat zijn de voorwaarden van de huurder om een woning te kopen?

  • FAQ
  • Wat zijn de voorwaarden van de huurder om een woning te kopen?

  • De huurwoning moet minstens 15 jaar als sociale huurwoning ter beschikking zijn geweest. Na een grote renovatie begint de termijn opnieuw te lopen.
  • Je moet minstens 5 jaar zonder onderbreking in de huurwoning gewoond hebben.
  • Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of vruchtgebruik hebben.
  • Je moet na aankoop minstens 20 jaar in de woning blijven wonen. Als je toch binnen deze periode de woning opnieuw wil verkopen, heeft de sociale huisvesting het recht om de woning opnieuw over te kopen. Nuttige informatie daaromtrent vind je bij de VMSW
  • De woning moet in aanmerking komen voor verkoop.