Wat zijn jouw rechten en plichten als eigenaar?

  • FAQ
  • Wat zijn jouw rechten en plichten als eigenaar?

Als je je sociale huurwoning koopt, ben je volledig eigenaar. Er gelden wel enkele regels.

  • Opnieuw verkopen: je mag je woning niet verhuren of verkopen binnen de twintig jaar na aankoop. Wanneer je dat toch wil doen, heeft Cordium het recht om de woning opnieuw over te kopen.
  • Werken aan je woning: zodra je eigenaar bent van je woning, mag je zelf werken uitvoeren aan je woning. Soms heb je daar een bouwvergunning voor nodig. Meestal zal je je ook moeten houden aan bouwvoorwaarden die in de verkoopakte opgesomd staan.
  • Bij overlijden: bij overlijden erven uw erfgenamen de woning en bijhorende grond in volle eigendom.