Wie kan een kavel kopen?

  • FAQ
  • Wie kan een kavel kopen?

Daarvoor moeten kandidaat-kopers en hun gezinsleden aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er zijn voorwaarden naar leeftijd, gezinsinkomen en eigendom van onroerende goederen.

  1. Je moet meerderjarig zijn
  2. Je inkomen moet minimaa 9929 euro bedragen
  3. Er geldt ook een maximum inkomen per jaar (bedragen van toepassing in 2022):
  4. Je mag geen andere woning of bouwgrond in eigendom of vruchtgebruik hebben in België of het buitenland.
  5. Je mag géén zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin jij of jouw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.