Zijn er uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde bij een bouwkavel?

  • FAQ
  • Zijn er uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde bij een bouwkavel?

Die voorwaarde geldt niet als:

  • je mede-eigenaar bent bij een echtscheiding. Dan moet de woning wel binnen het jaar na verlijden van de akte verkocht zijn.
  • je woning onbewoonbaar of overbewoond is verklaard. Dan moet de woning binnen het jaar na het verlijden van de akte gesloopt of van bestemming gewijzigd zijn.
  • je woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegestaan is.
  • je een woning of een bouwgrond hebt samen met je echtgenoot, (ex-)echtgenoot, partner of (ex-)partner. Deze persoon mag het kavel niet mee kopen en de op te richten woning niet mee bewonen. In dit geval dien je binnen het jaar na de aankoopakte aan de eigendomsvoorwaarde te voldoen.
  • je de woning of bouwgrond kosteloos hebt verkregen via schenking of erfenis. In dit geval dien je binnen het jaar na de aankoopakte aan de eigendomsvoorwaarde te voldoen.