Wat als Cordium mijn huurcontract stopzet?

Als je, als huurder, de richtlijnen van het huurcontract en het reglement van inwendige orde niet naleeft, kan dit leiden tot een beëindiging van je huurcontract. Ook wangedrag van de leden van jouw gezin kan leiden tot een opzeg van het contract door Cordium. 

Voorbeelden van ernstig wangedrag:

  • Verstoring van de rust,
  • Straatlawaai,
  • Dronkenschap,
  • Agressief gedrag dat een ernstige bedreiging vormt voor de fysische of psychische integriteit van de bewoners of andere ernstige feiten die de leefbaarheid verstoren, 
  • Slecht onderhoud van de woning,
  • Het niet betalen van de huur,
  • … 

Cordium wil steeds de woonzekerheid van al haar huurders garanderen en gaat dus niet zomaar over tot een uithuiszetting. Er zullen op voorhand altijd voldoende gesprekken gevoerd worden om samen naar een oplossing te zoeken, brieven gestuurd worden om je te wijzen op je huurdersverplichtingen,… . 

Merken we dat na al deze pogingen de regels nog niet worden nageleefd, kan Cordium de procedure uithuiszetting opstarten. Dit verloopt altijd via de vrederechter.