Stopcontacten

Wat moet ik zelf herstellen?

Je kan voor deze technische problemen geen herstelling aanvragen bij Cordium. Dit moet je zelf (laten) herstellen:

  • Het stopcontact is kapot of weg. Vervang slecht werkende stopcontacten.
  • Het stopcontact hangt los. Vervang slecht werkende stopcontacten.
  • Het stopcontact is overbelast (bv. door de aansluiting van een verdeeldoos). Vervang slecht werkende stopcontacten.

Onderhoudstips

  • Maak stopcontacten regelmatig schoon.
  • Plaats geen bijkomende stopcontacten of verwijder geen bestaande stopcontacten.
  • Sluit best maar één toestel per stopcontact aan. Als dat niet kan, dan sluit u best toe- stellen die weinig vermogen hebben (TV, video, stereo, ...) samen op één stopcontact aan. Gebruik altijd een veilige verdeeldoos.
  • Schilder de stopcontacten nooit.
  • Wees voorzichtig met water in de buurt van elektriciteit.

Wat moet Cordium herstellen?

Enkel voor deze technische meldingen kan je een herstelling aanvragen bij Cordium:

  • Het stopcontact werkt niet door een defect in de elektrische leiding.
  • Het stopcontact is versleten.