Wat als ik het aanbod weiger?


Je vindt de woning die je krijgt aangeboden, niet goed en weigert ze.

  • Dat kan je één keer doen zonder een reden te geven. Je vindt ze bijvoorbeeld te oud of je bent geen fan van de locatie.
  • Als je weigert, dan krijg je ten vroegste 3 maanden later een nieuw aanbod. 
  • Weiger je ook het tweede aanbod zonder een goede reden? Dan schrappen we je dossier. Je verdwijnt van onze wachtlijst. Je moet je opnieuw inschrijven en komt onderaan de wachtlijst te staan. Indien je een huursubsidie krijgt, kom deze ook te vervallen.
  • Als je een huurpremie krijgt en je weigert een aanbod (eerste en/of tweede), dan komt deze te vervallen.

Tweede weigering?

Indien je een tweede aanbod van Cordium weigert zonder grondige reden, dan word je geschrapt van de wachtlijst. Indien je toch nog in aanmerking wil komen voor een sociale woning, moet je je opnieuw inschrijven. Je komt dan onderaan de wachtlijst te staan.