Cordium huldigt de Coravan in en bezoekt alle huurders deze zomer coronaproof

Cordium huldigt de Coravan in en bezoekt alle huurders deze zomer coronaproof

  • Nieuws
  • Cordium huldigt de Coravan in en bezoekt alle huurders deze zomer coronaproof

Op 19 mei huldigde de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium ‘de Coravan’ in, een mobiele werkplek waarmee ze deze zomer alle 3664 sociale huurders in haar wijken bezoekt. Ook in de toekomst zal Cordium de Coravan flexibel inzetten om huurders laagdrempelig te bezoeken, te informeren en te laten participeren in haar werking.

Tijdens de komende zomermaanden doorkruist sociale huisvestingsmaatschappij Cordium haar werkingsgebied met ‘de Coravan’. Al de 3664 sociale huurders van Cordium mogen een bezoek verwachten in hun straat. Met de Coravan gaat Cordium naar haar bewoners toe, midden in de woonwijk. Zo wil Cordium haar laagdrempelige dienstverlening voor sociale huurders blijven garanderen en de meest kwetsbare, sociale huurders goed blijven bereiken.

Coronaproof dicht bij huurders

Cordium streeft naar een transparante, correcte en laagdrempelige dienstverlening. Ook in periodes waarin dit geen evidentie is, zoals deze coronaperiode, wil Cordium er zijn voor haar huurders.

Daarom organiseerde Cordium al verschillende acties om het contact met bewoners te onderhouden. Zo belde de sociale dienst van Cordium meer dan de helft van de 65-jarige huurders. De oudste, alleenstaande bewoners contacteerde Cordium om te bevragen of zij hulp nodig hadden. Huisbezoeken verliepen volledig coronaproof, bij eventuele moeilijke momenten tussen buren hield Cordium bemiddeling in openlucht.

Met de Coravan breidt Cordium deze werking in de huidige omstandigheden nog veel verder uit. De ‘Cor’ in Coravan staat dus niet alleen Cordium, maar ook voor corona. Met deze Coravan kunnen alle medewerkers van de verschillende diensten van Cordium zich eenvoudig verplaatsen naar de huurders wanneer hier nood aan is. Door de ingebouwde loketfunctie kunnen contacten steeds op een veilige manier verlopen en kan de werking blijven verder lopen.

Alain Bielen
Ons doel is om mensen tot en aan hun recht te laten komen. Vanuit de verschillende contacten die we het afgelopen jaar hadden met onze bewoners, bleek dat er nood was aan extra ondersteuning in deze moeilijke tijden. Met de Coravan trachten we hier een antwoord op te kunnen bieden. Niet alleen nu, maar ook na corona willen we onze bewoners ondersteunen vanuit de Coravan.
Alain Bielen directeur Cordium
Blijvend laagdrempelig & flexibel werkinstrument

Maar ook na corona vormt de Coravan als mobiele werkplek een belangrijk onderdeel van de flexibele en laagdrempelige manier van werken van Cordium. Door de eenvoudige inzetbaarheid van de Coravan, kan er meteen worden ingespeeld op de noden van Cordium en haar huurders, onafhankelijk van de locatie of andere praktische zaken. Hierdoor zal Cordium de Coravan in de toekomst inzetten voor informatievergaderingen voor huurders, werfvergaderingen, mobiele loketdagen in wijken, inhuldigingen van nieuwe of gerenoveerde woonwijken, wijkfeesten,… .

Carien Neven
Met de Coravan willen we samenwerken met huurders in én aan hun woonwijk. Bewoners kunnen ook zelf de Coravan uitnodigen in hun buurt om samen met Cordium bepaalde thema’s rond wonen bespreekbaar te maken. Samen willen we nadenken en tools aanreiken om de leefbaarheid in iedere woonwijk te verbeteren.
Carien Neven voorzitter Cordium
Wanneer komt de Coravan bij jou?
Voor de
Huurders
Voor de
Kandidaat-huurder
Voor
Iedereen