Sociale Watersprong

Sociale Watersprong

4 identieke woningen in Hoeselt, gebouwd in de jaren 70, werden in 2021 grondig onder handen genomen. In een korte tijd werden deze woningen gerenoveerd tot energiezuinige woningen en dit terwijl de bewoners in hun woning bleven wonen. De woningen gelegen aan de Anjelierenlaan maken deel uit van 2 proefprojecten: de sociale energiesprong en de sociale watersprong. 

Water, een kostbare grondstof

De voorbije zomers leggen steeds meer bloot dat water een kostbare grondstof is. Door regenwater op te vangen en door huishoudelijk afval water van douche en keuken te reinigen en te hergebruiken voor het spoelen van de wc, te kuisen of te tuinen kunnen er ook jaarlijks duizenden liters water worden bespaard. 

In de sociale watersprong onderzoeken verschillende partners (= Cordium, BAM Belgium en De Watergroep) op welke manier regenwater en huishoudelijk afvalwater een tweede leven kunnen krijgen. Niet alleen wordt deze babisgrondstof hergebruikt, via dit project blijft water een betaalbare grondstof voor een kwetsbare doelgroep. De sociale woningen in het proefproject krijgen een nieuw leven dat zal kunnen omgaan met nakende watertekorten. 

Leerproces samen met bewoners

Zowel de sociale watersprong als de sociale energiesprong zijn proefprojecten. Projecten waar men uit wil leren voor de toekomst voor het energetisch renoveren van nog meer sociale woningen. Dit opzet kan enkel slagen door een nauwe samenwerking met de bewoners van deze woningen. 

Zo werden er voor de renovatiewerken reeds verschillende vergaderingen, huisbezoeken, bevragingen en metingen georganiseerd samen met bewoners. Op deze manier werd hun huidig verbruik in kaart gebracht, maar werden ook vragen en bekommernissen besproken met de verschillende partners van het project. Bewoners blijven tijdens de renovatiewerken wonen in hun woning wat natuurlijk veel vragen met zich meebrengt. 

Ook na de uitvoering van de werken, in 2022, zullen deze vergaderingen en metingen verder worden opgevolgd om bewoners te ondersteunen in het gebruik van de nieuwe technologiën. Daarnaast zullen ook besparingen van de renovaties en de inzet van de bewoners in kaart gebracht worden.

Sociale Energiesprong

Sociale Energiesprong

Expertisevergadering sociale energie- en watersprong

Expertisevergadering sociale energie- en watersprong