Vliermaalroot - Pastorij

Vliermaalroot - Pastorij

Pastorij

Project

De oude pastorij in Vliermaalroot wordt verbouwd tot 3 appartementen met 2 slaapkamers. Op 30.01.2019 startte Meeusa met de renovatiewerken. Op 29.09.2021 werd de firma echter failliet verklaard en werden de werken stilgelegd. Er zal in 2022 een nieuwe aanbestedingsprocedure volgen om de werken zo snel mogelijk te hervatten.

Ontwerper

Quirynen & Jacobs – Genk

Aanvang der werken

Heraanbesteding wegens faillissement aannemer

Bestelbedrag

€ 505.980,23

Financiering bouw

Renteloze lening VMSW

Financiering omgevingsaanleg

Subsidie Vlaams Gewest