Sociale Energiesprong

Sociale Energiesprong

4 identieke woningen in Hoeselt, gebouwd in de jaren 70, worden dit jaar grondig onder handen genomen. In een korte tijd worden deze woningen gerenoveerd tot energiezuinige woningen en dit terwijl de bewoners in hun woning blijven wonen. De woningen gelegen aan de Anjelierenlaan maken deel uit van 2 proefprojecten: de sociale energiesprong en de sociale watersprong. De start van de werken staat gepland op 30 augustus waarna de bewoners een warme winter in hun 'nieuwe' woning tegemoet gaan. 

Energieneutraal renoveren

In de sociale energiesprong onderzoeken verschillende partners (= Cordium, BAM, Energivest, Vlaams Energiebedrijf, Flux50, Enervalis en Agentschap Innoveren en Ondernemen) op welke manier woningen energieneutraal gerenoveerd kunnen worden. Dit binnen een korte periode en terwijl de bewoners in de woning wonen.

De renovatie richt zich op drie belangrijke onderdelen in de woning: ventileren, verwarmen en het voorzien van hernieuwbare energie. Om dit te bekomen worden volgende zaken aangepakt: 

  • de muren en het dak krijgen een isolatielaag via prefab panelen;
  • alle beglazing wordt vervangen door hoog rendementsglas;
  • er worden zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de woning;
  • er wordt een energiemodule met warmtepomp geplaatst;
  • er wordt een slimme meter geïnstalleerd waarmee huurders hun eigen energieverbruik kunnnen monitoren. 

De woningen krijgen niet alleen aanpassingen op vlak van energiezuinigheid, maar zullen ook in een volledig nieuw hedendaags jasje gestoken worden.

Klimaatdoelstellingen 2050

Met dit project gaan we samen de uitdaging aan om sociale woningen te renoveren tot energieneutrale woningen. Deze energieneutraliteit wordt bereikt door volgende ingrepen: 

  • de woning voorzien van een isolerende gebouwschil met geprefabriceerde gevel en dak;
  • ​dat dak voorzien we meteen van zonnepanelen voor de energieopwekking;
  • tot slot voorzien we de woning van nieuwe technieken geïntegreerd in een ‘energiemodule’. Die energiemodule werkt uitsluitend met elektrische technieken (warmtepomp, D+ ventilatie, omvormer, enzovoort), waardoor de woning ook geen uitstoot meer heeft.

Door deze ingrepen is de woning niet alleen energieneutraal, maar voldoet ze ook meteen aan de klimaatdoelstellingen van 2050.

Samen met bewoners

Een renovatie zoals deze kan enkel slagen wanneer er goed en nauw wordt samengewerkt met de bewoners. Dit niet alleen omdat ze in de woning blijven wonen tijdens de werken, het is ook van groot belang om te weten hoe ze omgaan met energie voor én na de renovatiewerken. Zo werden er voor de renovatiewerken reeds verschillende vergaderingen, huisbezoeken, bevragingen en metingen georganiseerd samen met bewoners. Op deze manier werd hun huidig verbruik in kaart gebracht, maar werden ook vragen en bekommernissen besproken met de verschillende partners van het project. 

Ook na de uitvoering van de werken, zullen deze vergaderingen en metingen verder worden opgevolgd om bewoners te ondersteunen in het gebruik van de nieuwe technologiën, maar ook om de besparingen van de renovaties en de inzet van de bewoners in kaart te brengen. 

Expertisevergadering sociale energie- en watersprong

Expertisevergadering sociale energie- en watersprong

Sociale Watersprong

Sociale Watersprong

Bekijk het resultaat

Bekijk het resultaat

Bekijk het resultaat en het verloop van dit renovatieproject in het fimpje!