Bilzen - Bivelenhof

Bilzen - Bivelenhof

Project

Ontwerpen en bouwen van 59 woongelegenheden inclusief omgevingsaanleg. (Design & Build)

Stand van het project

Opmaken uitvoeringsdossier

Ontwikkelaar

Dethier NV - Alken

Aanbesteding

30.04.2019