Hasselt - St. Lambrechts-Herk

Hasselt - St. Lambrechts-Herk

Nieuwe Winning

Project

Het bouwen van 50 sociale woongelegenheden in het totaal in 2 fases. Dit is de verdere uitbouw van de wijk “Nieuwe Winning” aan de Disselstraat.

Fase 1

Het bouwen van 21 appartementen + de verkoop van 20 sociale kavels

Fase 2

Het bouwen 29 appartementen

Ontwerper

Luc Baert DBV Architectenbureau – Hasselt

Stand van het project

Fase 1 wegenis opgeleverd + opmaak aanbestedingsdossier

Financiering bouw

Renteloze lening VMSW

Financiering infrastructuurwerken

Subsidie Vlaams Gewest