De oogst is begonnen in samentuin Bilzen

De oogst is begonnen in samentuin Bilzen

 • Verhalen
 • De oogst is begonnen in samentuin Bilzen
20 jun. 2017

De eerste zomer van de samentuin in Bilzen schittert door schoonheid en overvloed. In het park rondom het sociale woonproject Het Klooster in Merem stelde de stad 500 m² grond ter beschikking. In februari van dit jaar werd de tuin aangelegd. Sinds het ontluiken van de lente bewerken hier negen tuiniers hun eigen stukje moestuin. Onder hen ook twee bewoners van het wooncomplex van Cordium. In de vooravond van een uitzonderlijk warme dag ontmoeten we Carine. Met aandacht en zorg geeft ze haar groenten en aardbeien water. De opbrengst is weelderig. ‘Genoeg om mijzelf, mijn zoon en mijn moeder van verse groenten te voorzien’, lacht ze trots.

Het is minstens 25 jaar geleden dat Carine nog tuinierde. De eerste Bilzerse samentuin, vlak naast haar woning, was de perfecte kans om die draad weer op te pakken. ‘In mijn tuintje bezig zijn, is pure ontspanning’, zegt ze. Carine is lange tijd met ziekteverlof. De tuin maakt haar wereld groter. Tuinieren brengt een druk hoofd tot rust. Voedsel zien groeien in openlucht, omringd door aandacht en zorgzaam handelen, geeft voldoening. Het oogstseizoen is begonnen. De weelderige tuin voorziet Carine van alle groenten die ze nodig heeft. Ze deelt de overvloed met haar zoon en moeder.

Samenwerking tussen stad en deskundige partners

De eerste Bilzerse volkstuin is een initiatief van de stad Bilzen, in samenwerking met Limburg.net, Velt vzw en Cordium. Milieudeskundige van Bilzen Joeri Philtjens: ‘De samentuin in Merem is een eerste pilootproject. De stad wil duurzaam tuinieren promoten en het gebruik van sproeistoffen terugdringen. In een samentuin kunnen we daar samen met bewoners mee experimenteren. In de samentuin ontmoeten tuiniers elkaar, kunnen ze overleggen en leren. Dat bevordert de sociale cohesie.’

Twintigste volkstuin in Limburg

Samentuin Het Klooster is de 20ste volkstuin die door Limburg.net uit de grond werd gestampt. Limburg.net investeert in samentuinen omdat die het kringlooptuinieren bevorderen, mensen leren composteren en hen bewust maken van de waarde van eigen gekweekt, pesticidevrij voedsel. Limburg.net ziet bovendien ontmoeting, stiltebeleving, ontdekken, bewonersparticipatie en herwaardering van het landschap als belangrijke meerwaarden van samentuinen.

  Vorming en begeleiding

  Velt vzw gaf de beginnende tuiniers een basisopleiding in biologisch tuinieren. Velt-tuinbegeleider Jan Venmans bezoekt de samentuin op regelmatige basis. Hij geeft de tuiniers advies en zoekt mee naar oplossingen voor vragen. Cordium doet inspanningen om bewoners van het sociale wooncomplex te betrekken bij de samentuin: als tuinier, of gewoon als welwillend sympatiserende buur.

  Afwerken en dan mag het groeien

  Bewoonster Carine stelde de tuinberging achter haar sociale woning tijdelijk ter beschikking aan de tuiniers. Binnenkort plaatsen de initiatiefnemers een tuinhuis met regenwateropvang en komen er compostbakken. Dan is de eerste fase van het project compleet, en klaar voor een feestelijk openingsmoment in september. En daarna? Joeri Philtjens: ‘Het park rond Het Klooster biedt nog uitbreidingsmogelijkheden. Dus, als de vraag groeit, maken we de tuin groter.’

  Voor de
  Huurders
  Voor de
  Kandidaat-huurder
  Voor
  Iedereen