Veel volk op kijkdagen Masterplan Rode Rok

Veel volk op kijkdagen Masterplan Rode Rok

  • Verhalen
  • Veel volk op kijkdagen Masterplan Rode Rok

Twee zaterdagochtenden konden huurders en eigenaars in de wijk Rode Rok (Kuringen) kennismaken met de toekomstplannen voor hun wijk. Een pas gerenoveerde woning aan de Grote Breebeemdlaan werd ingericht als open huis en tentoonstellingsruimte. Bijna 200 bewoners sprongen binnen. Reinout van der Sijpe, hoofd van de sociale dienst raakte meer dan ooit van overtuigd dat open communicatie werkt. ‘Mensen kunnen er echt wel tegen dat niet alles al heel duidelijk is. Integendeel, onze open stijl van communiceren oogst best veel waardering bij de mensen.’

Het Masterplan Rode Rok is een grootschalig bouwproject op lange termijn. In meerdere fasen, verspreid over ruim 10 jaar, worden 66 woongelegenheden afgebroken en vervangen door 103 nieuwe appartementen en woningen. Bewoners konden tijdens het toonmoment kennismaken met die plannen. Via schetsen, simulaties en een film kregen ze een beeld van de toekomst van hun wijk en de fasering van de werken.

Een moment om vragen te stellen

De meeste bezoekers wilden weten wanneer hun woning aan de beurt komt. Daarover kan de huisvestingsmaatschappij niet altijd definitieve informatie bieden. Er is immers nog zoveel dat afhangt van goedkeuringen van financiering, en dat wordt pas fase per fase duidelijk. ‘Maar daar hebben de meeste bewoners best begrip voor. Voor ons was het een fijne ervaring om zo open met onze huurders te kunnen spreken. Hun begrip en enthousiasme heeft me eerlijk gezegd wel wat verrast.’

Zorgvuldig en met open kaarten communiceren

‘Mensen kunnen echt wel omgaan met factoren die op de lange termijn nog onzeker zijn’, zegt Reinout. ‘Het is nu onze opdracht om zorgvuldig te communiceren over de plannen en eventuele wijzingen.’ Cordium wil die communicatie bedachtzaam aanpakken, in overleg met een groep eigenaars en huurders. Reinout: ‘Met hen kunnen we dan in de diepte doorpraten over de planning, de werken, de ongemakken die dat met zich meebrengt. En zij kunnen ons helpen om met alle inwoners van Rode Rok zorgvuldig  te communiceren. Daarnaast kunnen alle bewoners individueel met hun vragen bij Cordium terecht.’

Individuele vragen ook welkom

Vier bewoners kwamen intussen al langs op het spreekuur. Na de eerste nieuwbouw zullen zij van hun seniorenwoning verhuizen naar een nieuw appartement. ‘Huurders komen vooral langs om het over praktische bezorgdheden te hebben. Met de vraag of hun plantjes nog buiten kunnen staan in hun nieuwe woonst bijvoorbeeld. Iemand kwam ook vragen of ze een appartementje kan hebben dicht bij haar huidige straat, omdat ze die band met de Grote Breembeemdlaan wel belangrijk vindt.’

In een eerste stap worden de leegstaande appartementsblokken afgebroken. In de plaats van deze 12 woongelegenheden bouwt Cordium 30 seniorenappartementen. Als die klaar zijn, einde 2018, volgt een eerste verhuisbeweging binnen de wijk.

Voor de
Huurders
Voor de
Kandidaat-huurder
Voor
Iedereen