Broeker Winning – Crutzenstraat Fase II

Gemeente : Hasselt

Deelgemeente : Kuringen

Aantal woongelegenheden:
4 appartementen één slaapkamer
13 appartementen twee slaapkamers
3 appartementen drie slaapkamers
20 parkeerplaatsen ondergronds


  • Broeker Winning fase 1
  • CRUTZ_02B (Small)
  • Broeker Winning Fase 2
  • Broekerwinning Fase II

Adres:
Broeker Winningstraat, 3511 Kuringen, Hasselt


Projectomschrijving:
Het project 'Broeker Winning' is opgedeeld in 3 fasen. Deze fase bevat 20 stapelwoningen met ondergrondse parking.

Ontwerper:
A2O Architecten - Hasselt

Aannemer:
Gemoco

Veiligheidscoördinator:
Raf Verjans

EPB-verslaggever:
Francois Bouwmanagement

Kostprijs project:
€ 3 433 547,20

Financiering project:
Renteloze lening VMSW

Financiering omgevingswerken:
Subsidie Vlaams Gewest

Aanvang werken:
01/09/2015

Terug naar selectie