Alken

verhuurde woningen: 101
verhuurde appartementen: 21

Totaal verhuurde woongelegenheden: 122

woongelegenheden in opbouw: 0
woongelegenheden in ontwerp: 25
aantal kavels: 0

Onze woningen

Nieuwe projecten