Missie

Cordium wil, als eerste partner in haar werkgebied, oplossingen aanreiken voor alle vragen, behoeften en uitdagingen van de betrokkenen bij sociaal woonbeleid.

Waarden

Cordium streeft ernaar om als 'eerste partner' open, rechtlijnig en objectief te zijn. Cordium wil mensen tot en aan hun recht laten komen. In onze activiteiten handelen wij duurzaam en milieubewust.

Visie

Cordium heeft als 'eerste partner' een open en betrokken relatie met haar huidige en toekomstige klanten. We willen een goed werkend netwerk uitbouwen met onze stakeholders, en partner zijn in sociaal woonbeleid. We willen onze woningen altijd blijven aanpassen aan evoluties in de samenleving en nieuwe woontechnische oplossingen. Ons beleid op vlak van verwerving van grond, nieuwbouw en renovatie is toekomstgericht. Ons financieel beleid is maatschappelijk verantwoord ten aanzien van al onze stakeholders.

Lees ook

Team

Zo ontdek je wie zich dagelijks inzet om de waarden van Cordium in de praktijk om te zetten.