Sociale huisvesting in Vlaanderen

Vlaamse overheid

Er zijn 100 sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Cordium is daar één van. Onze werking wordt gecoördineerd en gecontroleerd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Vereniging van huisvestingsmaatschappijen

De huisvestingsmaatschappijen hebben zich verenigd in de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH)

Vereniging van huurders

Sociale huurders kunnen lokaal, al dan niet ondersteund door hun huisvestingsmaatschappij, een bewonersgroep opstarten. De bewonersgroepen verenigen zich op Vlaams niveau in een netwerk, VIVAS genaamd.