Afrekening van de waarborg

Je waarborg terugkrijgen na verhuis

Binnen de drie maanden nadat je de sleutels hebt afgegeven, ontvang je van Cordium een afrekening van de huurschade en herstellingskosten. Je krijgt een gedetailleerd overzicht van de herstellingen.

Alle openstaande facturen en kosten voor herstellingen, worden afgetrokken van de waarborg. Wat overblijft wordt op je rekening gestort.