Kan ik geschrapt worden van de wachtlijst?

 

Ja, je kan van de wachtlijst geschrapt worden in volgende situaties:

  1. Als je een woning hebt aanvaard.
  2. Als bij de actualisering van de wachtlijst blijkt dat je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
  3. Wanneer bij het aanbieden van een gepaste woning blijkt dat je niet meer voldoet aan de vier voorwaarden.
  4. Als je opzettelijk foutieve gegevens hebt doorgegeven bij je aanvraag.
  5. Als je zelf schriftelijk vraagt om geschrapt te worden.
  6. Als je een tweede keer een aanbod van de huisvestingsmaatschappij weigert of niet op de brief reageert.
  7. Als je niet of te laat reageert op de brief en herinneringsbrief van Cordium bij de actualisering van het inschrijvingsregister.
  8. Je aanvraag wordt ook geschrapt als onze brieven niet bij je aankomen omdat je een ander adres hebt dan wat in het rijksregister is vermeld en je Cordium niet hebt op de hoogte gebracht van een ander adres.
Plaats op de wachtlijst

Plaats op de wachtlijst

Met je inschrijvingsnummer en rijksregisternummer kan je zelf jouw plaats op de wachtlijst raadplegen.