Hoe verloopt de verhuis?

Nadat wij jouw opzegbrief hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestigingsbrief van de opzeg. Met daarin nogmaals de datum dat het huurcontract afloopt. Bij een interne verhuis moet je geen opzegbrief versturen, dus je ontvangt ook geen bevestigingsbrief. De volgende stappen dien je wel allemaal te doorlopen:

1. Voorcontrole

Bij het begin van de huurovereenkomst maakten we samen met jou een plaatsbeschrijving op. Je bent verplicht om de woning terug in dezelfde staat te brengen.  Om je daarbij te helpen, doet Cordium een gratis voorcontrole van de woning.

 • Stap 1: Maak een afspraak met Cordium voor de controle. We bekijken dan samen de woning en noteren wat je terug in de oorspronkelijke staat moet brengen.  
 • Stap 2: Je krijgt de voorlopige lijst van uit te voeren herstellingen met de post. Daarin zit ook een raming van de kosten als Cordium de herstellingen moet uitvoeren. Deze raming is enkel een richtprijs.
 • Stap 3: Je voert de herstellingen uit. Hoe meer je je woning zelf in de oorspronkelijke staat herstelt, hoe lager de kosten van de eindafrekening zullen zijn.

2. Nutsvoorzieningen

Als je je woning verlaat, verwittigt Cordium de nutsmaatschappijen van water, gas en elektriciteit. Je mag zelf de meters niet laten afsluiten. Dat kan leiden tot extra kosten. Bij de plaatsbeschrijving vult de expert de nodige documenten in. Je bent zelf verantwoordelijk voor de overdracht van telefoon, internet en kabel-tv naar je nieuwe adres.

3. Plaatsbeschrijving en sleuteloverdracht

Aan het einde van de huurovereenkomst maakt een expert een afspraak met jou voor een tegensprekelijke plaatsbeschrijving. De plaatsbeschrijving kost 125 euro. Jij betaalt 35 euro en Cordium betaalt de rest van de kosten.

Zorg ervoor dat je aanwezig bent op de afspraak, want anders kan je voor extra kosten staan.

Hoe verloopt de plaatsbeschrijving?

 • Zorg ervoor dat de woning volledig leeg is. Haal alle meubelen, kachels, fornuizen, gordijnen, enzovoort weg. Zorg dat alle herstellingswerken achter de rug zijn en dat de woning weer in oorspronkelijke staat is. De woning moet proper en netjes zijn. Zorg dat alle afvalcontainers leeg en proper zijn.
 • Wees aanwezig als de expert op de afgesproken datum komt. Breng je identiteitskaart mee. (Als je niet zelf aanwezig kan zijn, kan je iemand volmacht geven. Daarop moet staan: datum, jouw identiteit, nieuw adres en bankrekeningnummer, naam en adres van de volmachtdrager.)
 • De expert voert de plaatsbeschrijving uit en noteert eventuele schade.Daarna wordt de schadeberekening opgesteld. 
 • De expert vult samen met jou de meterstanden in van water, gas en elektriciteit op de overnamedocumenten. Breng een factuur mee van het water en de elektriciteit zodat we de juiste gegevens kunnen noteren. Voor eventuele rest aan stookolie moet je zelf een oplossing zoeken. Cordium neemt die niet over.
 • De expert ontvangt van jou alle sleutels van de woning. Hang alle sleutels aan één bos. Daarna heb je geen toegang meer tot de woning of de tuin.

4. Huurwaarborg

Binnen de drie maanden nadat je de sleutels hebt afgegeven, ontvang je van Cordium een afrekening van de huurschade en herstellingskosten. Je krijgt een gedetailleerd overzicht van de herstellingen.

Alle openstaande facturen en kosten voor herstellingen, worden afgetrokken van de waarborg. Wat overblijft wordt op je rekening gestort. Indien je nog moet bijbetalen, bovenop jouw waarborg, krijg je een factuur van Cordium. 

Waar nog aan denken/tips

Bereid je goed voor op je verhuis. Er komt heel wat bij kijken, dus we geven je graag enkele tips:

 • Betaal de huur tot en met de laatste maand van je opzegperiode.
 • Zorg dat de woning ontruimd is bij het einde van de huurovereenkomst. Anders vordert Cordium een bezettingsvergoeding.
 • Vraag op tijd je overdrachtsformulieren aan voor telefoon, internet en kabel-tv.
 • Verwijder de aansluitingen van Telenet en Proximus. Zorg ervoor dat de aansluitvoorzieningen van telefoon en kabel-tv intact blijven.
 • Breng je energieleverancier op de hoogte van je verhuis.
 • Geef je adreswijziging door aan het gemeentebestuur en BPost. BPost heeft een verhuisservice ‘DoMyMove’. Zij zorgen ervoor dat je post wordt doorgestuurd naar je nieuwe adres. Hier vind je meer info.